Atbilstības novērtējuma un darba aizsardzības prasību savstarpējā iedarbība hidroelektrostacijās - ebook

ehem. Bestell-Kennz.: Nein
ISBN: urn:isbn:978-3-96284-226-0
Bestell-Kennz.: VGB-S-033-00-2017-07-LV-ebook
Erscheinungsdatum: 19.04.2021

Verfügbarkeit: Auf Lager

zzgl. Steuern: 200,00 € Inkl. Steuern: 214,00 €

Kurzbeschreibung

VGB standarti, turpmāk tekstā saukti par "darbu", un visi darbā izmantotie materiāli un ilustrācijas ir aizsargātas ar autortiesībām. Izmantošanas tiesību piešķiršana ir tikai VGB PowerTech pārziņā.

Termins "darbs ietver šo publikāciju gan drukātā, gan digitālā formātā. Autortiesību aizsardzība attiecas uz šo darbu kopumā, kā arī uz tā daļām vai fragmentiem.

Šo darbu ir aizliegts izmantot jebkādā veidā, pārkāpjot autortiesības, bez rakstiskas VGB PowerTech atļaujas. Tas attiecas uz jebkuru teksta kopēšanu, tulkošanu, pārveidošanu ciparu formātā un grozīšanu.

VGB standartiem ir rekomendējošs statuss un tie nav obligāti piemērojamie standarti. Tajos ņemti vērā jaunākie tehniskie sasniegumi attiecīgā izdevuma publicēšanas brīdī. Tomēr netiek apgalvots, ka tie satur pilnīgu un pareizu informāciju. Izmantojot šos standartus, Jūs uzņematies pilnu atbildību un visus ar to saistītos riskus. VGB PowerTech e.V. neuzņemas nekāda veida atbildību.

Atbilstības novērtējuma un darba aizsardzības prasību savstarpējā iedarbība hidroelektrostacijās - ebook

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Weitere Information

* Pflichtfelder

zzgl. Steuern: 200,00 € Inkl. Steuern: 214,00 €

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Zusammenwirken von Konformitätsbewertung und Arbeitsschutz in Wasserkraftanlagen - Zweite Ausgabe 2017 - ebook

VGB-S-033-00-2017-07-DE ebook
zzgl. Steuern: 270,00 € Inkl. Steuern: 288,90 € ab: 192,60 €

Interaction of Conformity Assessment and Industrial Safety in Hydropower Plants - ebook

VGB-S-033-00-2017-07-EN-ebook
zzgl. Steuern: 270,00 € Inkl. Steuern: 288,90 € ab: 192,60 €

Atbilstības novērtējuma un darba aizsardzības prasību savstarpējā iedarbība hidroelektrostacijās - Print

VGB-S-033-00-2017-07-LV
zzgl. Steuern: 200,00 € Inkl. Steuern: 214,00 € ab: 149,80 €