Elektrostaciju tehniskie un komerciālie pamatrādītāji (Latvian, Technical and Commercial Key Indicators for Power Plants, free of charge - ebook)

ehem. Bestell-Kennz.: Nein
ISBN: urn:isbn:978-3-96284-176-8
Bestell-Kennz.: VGB-S-002-03-2019-10-LV-ebook
Erscheinungsdatum: 01.03.2023

Verfügbarkeit: Auf Lager

zzgl. Steuern: 0,00 € Inkl. Steuern: 0,00 €

Kurzbeschreibung


Free vgbe/VGB publications are available
here in the Public Download Area
of our document management system "vgbe pulse".


Šis VGB standarts ļauj lietotājam veikt elektrostaciju tehnisko un ekonomisko novērtējumu. Turklāt, izmantojot VGB standartu, var analizēt cenu ietekmes un tiesisko prasību ietekmi uz elektrostacijas darbību. Lietotājs saņem datu apstrādes iespējas, detalizēti novērtējot elektrostacijas procesus, novērtējot elektrostacijas darbību un nosakot ekonomiskos panākumus.
Elektrostaciju darbība vai dažādu tehnoloģiju izmantošana enerģijas pārveidošanā ir atkarīga no vairākiem ierobežojumiem konkurences vidē, galvenokārt no izmaksām, kā arī no īpašā politiskā regulējuma elektroenerģijas tirgos.
Izmantojot parādītos vērtēšanas kritērijus, piemēram, var noteikt atsevišķu tehnoloģiju efektivitāti, pieejamību un drošumu, salīdzināt vienu ar otru un noteikt pašas elektrostacijas stāvokli. Tā rezultātā ir iespēja ietekmēt savu konkurences stāvokli.
Esošā redakcija satur pielāgojumus un papildinājumus, kas radušies politisko robežnosacījumu izmaiņu rezultātā. Tie ietver gan augstākas prasības, kas izriet no ražošanas
iekārtu un to ražošanas datu jaunās publikācijas un reģistrācijas pienākumiem, gan arī mainītos darbības apstākļus, ņemot vērā pieaugošos globālos centienus izvairīties no enerģijas ražošanas izmantojot fosilos kurināmos. Balstoties uz šiem atklājumiem, definīciju un parametru pārskatīšana projekta grupā “Definīcijas un novērtējumi” ir radījusi būtiskus jaunus un mainītus terminus un definīcijas, kas ir apkopoti šajā VGB standartā.
Ievērojot šajā VGB standartā ietvertās definīcijas un noteikumus, starptautiskajā vidē var pielietot dažādus nosacījumus. Piemēram:

 • Elektrostaciju jaudas komercializācija un optimizācija (neatkarīgi no sistēmas pakalpojumiem);
 • Izmaksu ziņā optimizēta kurināmā izmantošanas salīdzinošais novērtējums ar minimālu CO2 emisiju;
 • Mērķu formulēšana un virsmērķi;
 • Salīdzinošās novērtēšanas (nacionāla vai starptautiska) īstenošana;
 • Atbalsts pārredzamības procesiem;
 • Parametru un rādītāju nodrošināšana sabiedriskajām attiecībām utt.

The following publications are available for download on this web-page (see options below):

 • VGB-S-002-03-2019-10-DE GERMAN: Technische und kommerzielle Kennzahlen für Kraftwerksanlagen 9. Ausgabe (vormals VGB-RV 808)
 • VGB-S-002-03-2019-10-EN ENGLISH: Technical and Commercial Key Indicators for Power Plants 9th edition (Formerly VGB-RV 808)
 • VGB-S-002-03-2016-08-FR FRENCH: Indicateurs techniques et commerciaux des centrales de production d’électricité et de chaleur
 • VGB-S-002-03-2019-10-PT PORTUGUESE: Indicadores de desempenho técnicos e comerciais para Centrais de Produção de Energia 9ª Edição (anterior VGB-RV 808)
 • VGB-S-002-03-2019-10-LV LATVIAN: Elektrostaciju tehniskie un komerciālie pamatrādītāji 9. izdevums (Bijušais VGB-RV 808)
 • VGB-S-002-33-2016-08-DE GERMAN: VGB-Standard Anlage zur Schriftenreihe
 • VGB-S-002-33-2016-08-EN ENGLISH: VGB-Standard Annex to VGB-S-002 Series
 • VGB-S-002-33-2016-08-FR FRENCH: Standard VGB Annexe conformément à la série de publications VGB-S-002

vgbe energy would like to thank the staff of Latvenergo for their kind and committed support in translating this publication.

Elektrostaciju tehniskie un komerciālie pamatrādītāji (Latvian, Technical and Commercial Key Indicators for Power Plants, free of charge - ebook)

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Weitere Information

zzgl. Steuern: 0,00 € Inkl. Steuern: 0,00 €